Horní Černůtky                  Klub Přátel Koní a Turistiky

Znak KPKT   Obecní znak Sovětice a Horní Černůtky

Novinky

 

 
Mlázovický chlum
24.7.2011
Koňáci na svatbě
25.6.2011

 

Myslivci opět v Černůtkách
25.6.2011
 

Jolana se vdává......Tomáš se žení.......a naši koňáci jsou u toho.......
Hodně štěstí NOVOMANŽELŮM přeje

 

 

Myslivecké sdružení "BYSTŘICE HNĚVČEVES" opět pořádá střelecký den v areálu myslivecké střelnice v Horních Černůtkách. Tentokrát soupeří jednotlivci. Z úst některých myslivců bylo slyšet, že v Černůtkách jde o dosti obtížný souboj. Soutěžilo se o věcné ceny. Všichni zúčastnění se s nelehkým úkolem dobře vypořádali. Ceny byly rozdány . . .

 

 

více novinek, fotogalerie ...


Horní Černůtky

Obec Horní Černůtky leží na krásné výšině, odkud je rozkošná vyhlídka do celého okolí.

Onehdy tu stával dvůr svobodníků, který již r. 1665 k panství Hořickému náležel. Roku 1724 nacházel se v držení téhož dvora Ferdinand Kozina, od něhož jej tohoto roku kolej Jesuitů v Hradci Králové koupila a se statkem Příbramským spojila. Po zrušení řádu jezuitského byl týž dvůr rozprodán a to v r. 1778. Černůtky se dál živily pěstováním polních plodin. V současných Horních Černůtkách se nachází zahrádkářská kolonie.